Celălalt versant

O radiografie a vieţii literare şi a celor mai interesante cărţi apărute în ultimul deceniu literar. Cartea se adresează elevilor, studenţilor, precum şi publicului larg de cititori.

Descriere

Cuprins
I. Dialoguri cu umbra zeilor

Sihastrul din Paris ● Ucenicia măştii ● Genealogia autodevorării ● Între Cioran şi Gauguin ● Între tehnică şi patima temelor majore ● Cearta cu Dumnezeu

II. „Aici poezia primează”

Ochiul mathematic ● Tragicul Bacovia ● Despre cai ● Pietre pentru templul înţelegerii de la Renoir – la Nichita ● Virgil Mazilescu. Lecţii de simplitate ● Gabriela Melinescu. Dialoguri cu Dumnezeu ● Angela Marinescu. Arderi de tot ● Marta Petreu. Sub semnul evenimentului desăvârşit ● Mariana Marin. Mutilarea poetului ● Cassian Maria Spiridon. Evenimente totale ● Ioan Es. Pop. Iadul salvator ● Valeriu Mircea Popa. Un scandal literar ● Nicolae Szekely. Jocul cu astrele interioare ● Ion Chichere. Limpede, textul morţii ● Irina Petraş. Un abecedar al morţii

III. Epicul, esteticul şi poeţii

Vânătoarea de metafore ● Între cele două naturi ale lui Eros ● August Strindberg. Alesul care provoacă demonii ● Paul Valéry. Infernul tangibil ● Solilocviile lui Cezare Pavese ● Ana Blandiana. Vina de a fi ● Gabriela Melinescu. A scrie timpul ● Simona Popescu şi fiinţa multiplă

IV. Epicul şi blestematele probleme

Belinski, Dostoievski, Lev Şestov şi „Îngrozitoarele fantome” ● Lumea ca infern ● „Ne ceartă, ne ceartă, dar, totuşi, ne citesc” ● Tigroaica rănită şi blestematele probleme ● Oscar Wilde. Marile jocuri ● D. H. Lawrence. Poetica erosului ● F. Scott Fitzgerald. Romanticul „sauvage” ● Nicolae Breban. Cealaltă realitate

V. Turnul de iaspis

Ce-ar fi, dacă?… ● Exilul ca şansă ● Exerciţii de libertate ● Poetica unui învins ● Fascinaţia micului Paris ● Legenda criticii şi critica legendei ● Ion Caraion – un model de rezistenţă ● Fascinaţia epicului ● Romanul românesc şi imperialismul în cultură ● Voinţa de construcţie ● Ultimul regat ● Totul e ficţiune ● De ce scriu?

Informații suplimentare

Anul apariției

2005

Categorie
Editura
ISBN 973-86972-6-3

Seria de autor Aura Christi

Editura Ideea Europeană lansează colecția Seria de autor Aura Christi în format digital, ce cuprinde poemele, romanele, jurnalul de scriitor, eseurile și textele polemice cunoscute publicului, precum și texte inedite (grupajul de poeme inedite Lecția lui Porfiri Petrovici și alte poeme, Dostoievski – Nietzsche. Elogiul suferinței, Coasta lui Apollo ș.a.), reunite în cincisprezece volume.