Exerciții de întuneric

Poeme
ISBN 978-973-698-545-4
Editura Vinea, București.

Descriere

Un potop alb

Cine îmi vorbește atât de limpede
la masa aceasta adormită?
Cine-mi transformă timpul
În magma încinsă de întrebări,
Când bezna prin mine își croiește drum?
Cine mă așteaptă în lumină
Prin care înaintez dormind?
Cine încheie în locul meu
Tratate cu imposibilul?
Cine-mi strecoară în scoica urechii
Ecoul prelins din arbori, statui?
Cine urmărește felul în care
Mă sting, având grijă să nu mor de tot?
Cine-mi invent din abur și plante
Pretexte de a rămâne singur?

Informații suplimentare

Anul apariției

2018

Pagini

Categorie
Editura

Seria de autor Aura Christi

Editura Ideea Europeană lansează colecția Seria de autor Aura Christi în format digital, ce cuprinde poemele, romanele, jurnalul de scriitor, eseurile și textele polemice cunoscute publicului, precum și texte inedite (grupajul de poeme inedite Lecția lui Porfiri Petrovici și alte poeme, Dostoievski – Nietzsche. Elogiul suferinței, Coasta lui Apollo ș.a.), reunite în cincisprezece volume.

Referințe critice

● Poezia Aurei Christi se impune în conștiința lectorului român de pretutindeni prin câteva virtuți evidente chiar de la un prim contact cu textul poetic. Astfel, tânăra poetă din Basarabia impresionează mai întâi prin puritatea și fluența limbii poetice. Lirismul discret, surdinizat, întru totul feminine, este rostit într-o incantație verbal rafinată, autonomizând fiecare poem și preschimbându-l parcă într-un descântec magic, tămăduitor. Tonul egal al rostirii este servit de o desăvârșită tehnică a versificației care variază cu suplețe de la poem la poem: versul classic, sugestiv, de sorginte simbolistică, alunecă pe nesimțite spre versul alb, unitatea stilistică și sunetul propriu al poeziei închegându-se continuu dintr-un murmur musical bine articulat. Colocvială, fără stridențe de nici un fel, poezia Aurei Christi atinge corzile grave ale meditației profunde, instrumentând imnic și memorabil angoasa existențială, care impulsionează fiecare poem. (Cezar Ivănescu)

● Aura Christi a uimit critica de specialitate prin ample volute metaforice, calde, îndrăznețe, abordând, în câteva volume, printr-o splendidă frontă, clasicul sonet poetic și dovedind o excelentă stăpânire a limbii, a mijloacelor specific, într-o lirică a meditației grave, adânci, exprimată în metafore, în care modernitatea și sensibilitatea secolului se confundă, cu vigoare clară, de o marcantă originalitate, tumultuous și musical aproape, într-o subtilă rezonanță eufonică, cu trimiteri, accente și imagini simbolice, cu marele torent al liricii europene de înalt nivel, de la Rimbaud și Baudelaire, la Rilke și Blaga. Și, încă odată, la Țtvetaieva și Nichita Stănescu. (Nicolae Breban)

● Iată, în cuvintele Aurei Christi, curgând adundent, din surse ascunse, fluidul vivifiant al poeziei, să nu ne temem de retorica majusculelor, al marei Poezii. (Nicolae Balotă)

● Mă auzi, înstrăinato? Am citit poeziile tale la ceas de seară, pe o terasă, având în față colinele Ierusalimului. Eu nu sunt bun comentator de poezie, cei care au scris despre poezia ta te-au „prins” foarte bine, ai forță, un simț rar al tragicului și antene pentru transcendență, fără să cazi (din fericire) în ceea ce se cheamă „poezie religioasă”. E un instinct pagan care te ferește de o excesivă «creștinare» a poeziei chiar și în Psalmi. (Leon Volovici)